Skip to main content

Kontak oss

Vi er glade for å hjelpe deg. Du kan kontakte oss enten via telefon eller e-post når det gjelder spørsmål om Pepcid®.

Telefonnr: 815 00 074

E-post addresse

© Johnson & Johnson Consumer Nordic, a division of Janssen-Cilag AS, 2016.

Denne websiden er publisert av Johnson& Johnson Consumer Nordic, a division of Janssen-Cilag AS, som alene har ansvaret for innholdet. Området er beregnet på besøkende fra Norge. Senest oppdatert: 17 mars 2016.