Pepcid 

12 tyggetabletter

Pepcid brukes til korttidsbehandling og symptomlindring ved halsbrann og sure oppstøt.
Virker etter ca. 30 minutter og varer opptil 9 timer

Kan tas før symptomene oppstår dersom plagene er knyttet til mat.
Ta én tablett 1 time før måltid.

Kun til korttids bruk.