Her kan du kjøpe PEPCID®

Ønsker du å kjøpe PEPCID®? PEPCID® kan kjøpes på alle apotek og i enkelte dagligvareforretninger. I tillegg kan du bestille legemidlet via apotekenes nettbutikker, se under.
PEPCID® produkter kan du få kjøpt både i apotek og dagligvare. Ønsker du å kjøpe PEPCID® online?
Velg sted og klikk på en av logoene du ser her: