Skip to main content

Retningslinjer for informasjonskapsler ("cookies")

Velkommen

Velkommen til www.pepcid.no som er eid av Johnson & Johnson Consumer Nordic, a division of Janssen Cilag AS. Disse retningslinjene for informasjonskapsler («cookies») er utarbeidet for å beskrive hvordan vi samler inn informasjon fra deg når du besøker nettsiden vår, både gjennom cookies og andre sporingsteknologier.

Oversikt over regler for cookiesamtykke

EU-lovgivningen krever at organisasjoner som plasserer cookies via nettsider på besøkendes datamaskiner skal gi klar og omfattende informasjon om hvordan informasjonskapsler brukes på nettsider, for å kunne få brukerens «samtykke».

For å etterkomme dette, har vi utført fire tiltak: 

(i)     Identifisert informasjonskapsler og andre sporingsteknologier som betjenes via denne nettsiden; de formål de oppfyller, og relatert informasjon slik som utløpstid og om de er første eller tredje parts informasjonskapsler.

(ii)     Vurdert påtrengelsen av disse informasjonskapslene med hensyn til besøkendes forventninger til personvern. Dette er basert på informasjon som er samlet inn (i) ovenfor.

(iii)     Levert «klar og omfattende» informasjon om cookies på nettsider og med riktig opplysningsnivå som står i samsvar med påtrengelsen av hver cookie (Se innstillingspanel for cookies). 

(iv)    Brukt en hensiktsmessig strategi for å innhente samtykke for nettsidecookies, med hensyn til deres bruk og påtrengelse. Visse typer cookies kan kvalifisere for juridiske unntak og, der dette er tilfelle, vil samtykke ikke være nødvendig for disse informasjonskapslene.

Samtykkestrategier som brukes på denne nettsiden

De Europeiske standarder for å få samtykke til bruk av cookies og lignende sporingsteknologier (for eksempel sporing av piksler og nettsidescripts) fortsetter å utvikle seg. Mens tidligere uttrykte samtykkestrategier (eller «påmelding»-strategier) representerer den mest lovlige robuste løsningen for innhenting av samtykke, kan de svekke besøkendes erfaring og ha en negativ innvirkning ved legitime nettsiders datainnsamling.

Som et alternativ har vi samtykkestrategier som underforstått gjør at vi har mulighet til å anta samtykke dersom besøkende ikke nekter informasjonskapsler (eller «avmelder»), etter å ha gitt fremtredende cookieavsløringer og enkle, lett-tilgjengelige cookiekontroller på et detaljert nivå ([Velg en av følgende tilnærminger] Konsulter med cookieinstillingspanelet eller vedlegg A for disse retningslinjene for cookies). Dette gjør det mulig for besøkende å akseptere eller avvise cookies som brukes på nettsiden.

Den aktuelle samtykkestrategien som benyttes vil avhenge av påtrengelsen av cookies, herunder tas det hensyn til:

  • hvem betjener informasjonskapselen, cookie, (dvs. en første eller tredjepart)
  • hva slags data blir innsamlet av informasjonskapselen
  • hvilke formål som oppfylles
  • hvor lenge det varer
  • på hvilken type nettside informasjonskapselen blir plassert
  • hvem bruker opplysningene

For cookies som krever samtykke, følger vi en tredelt tilnærming: 

  • for cookies med lav påtrengelse: vi gir en tydelig beskrivelse i retningslinjene og gir en enkel forklaring på hvordan du har mulighet til å avvise cookies, og vi antar at vi har fått besøkendes samtykke til å motta cookies
  • for cookies med middels påtrengelse: vi bruker samme strategi som for cookies med lav påtrengelse og gir  tilpasset informasjon om bruk av cookies på passende steder på nettsider (f.eks. rundt målrettet reklame/annonser eller annen nettsidefunksjonalitet som er avhengig av disse cookies)
  • for cookies med høy påtrengelse: vi krever forhåndssamtykke (for eksempel, ved bruk av et vindu / pop-up som krever at besøkende samtykker til disse informasjonskapslene før de blir betjent).

Underforstått samtykke for de fleste cookies: Cookies som er utplassert gjennom denne nettsiden har bare lav til middels påtrengelse.

Forhåndssamtykke for nettsider rettet mot målgrupper med spesielle helsemessige problemer: Denne nettsiden er rettet mot målgrupper med spesifikke helseproblemer. Helserelatert data anses som «følsomt» under europeiske databeskyttelseslover, innsamling av cookiedata gjennom denne nettsiden anses påtrengende. Av denne grunn har vi innført en forhåndssamtykkemodell for visse cookies betjent gjennom denne nettsiden.

Cookieavsløringer etter type, istedenfor ved identitet: Dersom et betydelige antall av cookies betjent gjennom nettsider er angitt, brukes informasjonskapsler som er gruppert etter kategori (for eksempel: «reklamecookies», «analytiske cookies»). Dette gjør at cookieavsløringene er enklere og mer oversiktlige for forbrukerne å forstå.

MERK: Cookieinnstillingspanelet gir informasjon om formålet/formålene, utløpsdato og lenker til å nekte cookies.

Lenker til andre nettsider

Denne nettsiden kan inneholde lenker eller henvisninger til andre nettsider. Vær oppmerksom på at vi ikke har kontroll over cookies/sporingsteknologier på andre nettsider og at disse retningslinjene for informasjonskapsler ikke gjelder de nettsidene. 

Slik kontakter du oss

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller bekymringer om disse retningslinjene eller informasjon om bruk på denne nettsiden, kan du kontakte oss på følgende måte:

Johnson & Johnson Consumer Nordic, a division of Janssen Cilag AS

Drammensveien 288

0283 Oslo

Postadresse: Postboks 144

1325 Lysaker

Email 

Tlf: 00 800 855 000 00

Endringer for denne cookieretningslinjen

Dersom disse retningslinjene endres, vil de reviderte retningslinjene bli lagt ut på denne nettsiden. Disse retningslinjene ble sist oppdatert 17 mars 2016.

Vedlegg A: Cookietyper som brukes på denne nettsiden

Type informasjonskapsel (cookie) Kilde Formål Utløp Slik blokkerer du
Analytiske informasjonskapsler og teknologier. Informasjonskapselnavn:
s_fid, s_dl, s_cpm, s_vnum, s_lv, s_vi
Adobe Analytics (tidligere kalt Adobe Site Catalyst & Adobe Omniture) Adobe Analytics bruker informasjonskapsler for å skille mellom ulike nettstedsbrukere og registrere hva de ser på og hva de gjør på nettstedet. Slike informasjonskapsler gjør det mulig å analysere informasjon om besøkende, f.eks. nettleserbruk, antall nye besøkende, antall sider den besøkende ser på per besøk samt respons på markedsføringsaktiviteter.
Med Adobe Analytics kan vi identifisere og forstå feilpunktene som oppstår når du som forbruker surfer på vårt nettsted. Dataene vi samler inn, bruker vi til å forbedre opplevelsen du har som kunde. Ved hjelp av denne informasjonen kan vi identifisere hvilke deler, funksjonaliteter og produkter på nettstedet som fungerer godt og som er til nytte for deg som forbruker, i tillegg til de som ikke fungerer tilfredsstillende. På den måten kan vi gi deg en bedre brukeropplevelse. Disse Adobe-informasjonskapslene gir oss informasjon som hjelper oss å styrke kvaliteten på tjenestene du tilbys.
Data som samles inn av Adobe Analytics, er kun myntet på spesifikke team i JnJ og Adobe.
Spesifikk informasjon om informasjonskapsler:
s_fid - Fallback visitor ID – Om vi ikke kan få angitt den besøkendes ID på vanlig måte, brukes basis-ID-en for å identifisere enkeltbrukere.
s_dl - Lagrer antall dager siden siste besøk ifm. sporing av kampanjekanal.
s_cpm - Brukes for å registrere trafikk på tvers av kanaler. Den lagrer siste kanal og antall sekunder til utløp.
s_vnum - Besøksnummer – Et tilfeldig nummer opprettet og lagret med en vn=-parameter som angir besøksnummeret. Ved retur av samme nummer (se s_lv), økes vn-parameteren trinnvis.
s_lv - Det tilfeldige nummeret som tilordnes en bruker for å fastsette både besøksnummer (s_vnum over) og antall dager siden den besøkendes siste besøk.
s_vi - Besøks-ID – Vi angir den samme ID-en for alle varemerkene våre, slik at vi får rapportering på tvers av domener. Den angis av cpg.consumer.com og er en 5-årig informasjonskapsel. Besøks-ID-en er et tilfeldig nummer pluss tidsstempelet. Den krypteres, skrives til informasjonskapselen og brukes deretter for å identifisere en unik besøkende. Ingen del av nummeret kan tilbakeføres til personlig identifiserbar informasjon (PII).
s_fid - 2 år
s_dl - 2 år
s_cpm - 90 dager
s_vnum - 1 år
s_lv - 1 år
s_vi - 5 år
Du kan velge bort informasjonskapsler her: http://metrics.cpgconsumer.com/optout.html (link is external). JnJ er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder.
Remarketing-tagg Google AdWords / Google Analytics Samler grupper av brukere som har besøkt bestemte deler av nettstedet ditt. Brukerlistene gjør det mulig å treffe bedre med vår PPC-aktivitet. Hvis f.eks. noen har besøkt nettstedet vårt de siste 30 dagene, vet vi at de allerede er interessert i varemerket og kan derfor doble innsatsen for å nå fram til disse brukerne. På samme måte kan vi bruke negativ målretting for besøkende for å sikre ny og inkrementell trafikk til nettstedet. Du kan angi antall dager - 0 dager - 540 dager (anbefalt: 30 dager) Bruk av inkognitomodus / tømming av nettbuffer og fjerning av informasjonskapsler
Analytiske informasjonskapsler og teknologier. Informasjonskapselnavn: id Doubleclick.net Informasjonskapselen genereres av DoubleClick Floodlight-tagger. Denne informasjonskapselen inneholder vilkårlige strengverdier. Informasjonskapselen vi bruker til dette formålet, fjernes etter 2 år. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
Analytiske informasjonskapsler og teknologier. Informasjonskapselnavn: Test_cookie Doubleclick.net Informasjonskapselen genereres av DoubleClick Floodlight-tagger. Denne informasjonskapselen inneholder CheckForPermission-verdi Informasjonskapselen vi bruker til dette formålet, fjernes etter 10 minutter. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
Innholdsdeling. Informasjonskapselnavn: Reg_fb_gate Facebook Informasjonskapselen inneholder den første Facebook-siden nettleseren besøkte Informasjonskapselen vi angir til dette formålet, fjernes på slutten av økten. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
Innholdsdeling. Informasjonskapselnavn: Reg_fb_ref Facebook Informasjonskapselen inneholder den siste Facebook-siden nettleseren besøkte. Informasjonskapselen vi angir til dette formålet, fjernes på slutten av økten. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
Innholdsdeling Informasjonskapselnavn: Xtc, uid, uvc, uit, psc AddThis Disse informasjonskapslene brukes til deling av sider og innhold som interesserer deg på vårt nettsted, via tredjeparts sosiale medier eller andre nettsteder. Psc og xtc inneholder binære verdier. Uid, uvc og uit inneholder vilkårlige strengverdier. Xtc utløper etter 2 år. Uid utløper etter 2 år. Uvc utløper etter 2 år. Uit utløper etter 1 dag. Psc utløper etter 2 år. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
InnholdsdelingInformasjonskapselnavn:_atuvc AddThis Denne informasjonskapselen sørger for at brukere ser oppdatert antall ved deling av en side og returnerer til den før hurtigbufferen for antall delinger oppdateres. Informasjonskapselen vi bruker til dette formålet, fjernes etter 2 år. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
Innholdsdeling Informasjonskapselnavn: Ssh, sshs, ssc AddThis Ssh og sshs er tilknyttet tjenestedelingshistorikken. Brukes til å optimalisere delingsinnstillingen for brukeren. Ssc registrerer brukerdeling og sosial aktivitet. Dette er en tredjeparts informasjonskapsel som husker dine foretrukne sosiale medier og viser dem på skjermen. Slike informasjonskapslene fjernes etter 2 år. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
Analytiske informasjonskapsler og teknologier. Informasjonskapselnavn: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, _ga Google Analytics Disse informasjonskapslene brukes for å samle inn informasjon om brukeres atferd på nettstedet vårt. Informasjonen bruker vi til å utarbeide rapporter og forbedre nettstedet vårt. Informasjonen samles inn i anonymisert form og omfatter hvor mange som besøker nettstedet, hvor de besøker nettstedet fra og hvilke sider de besøker. Noen av informasjonskapslene som brukes til disse formålene, fjernes automatisk fra enheten din når du lukker nettleseren. Andre kan bli på enheten i opptil 24 måneder etter siste besøk. Du kan velge bort Google Analytics på følgende side: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB (link is external).
Retargeting-piksel: rtd.tubemogul.com Tubemogul Informasjonskapselbrukere for retargeting for undersøkelser og annonsevisning Disse informasjonskapslene fjernes automatisk fra enheten når nettleserinformasjonskapslene fjernes, enten manuelt eller av nettleseren. Vanlig utløpstid er ca. 30 dager, men de kan bli i opptil 90 dager. http://www.tubemogul.com/compliance/privacy-policy/#opt-out (link is external)
Analytiske informasjonskapsler: uuid2 Appnexus Spore konverteringer og segmentere brukere for analyse 365 dager Du kan velge bort Appnexus- og Media iQ-sporing på siden http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices (link is external), hvor du deaktiverer Appnexus
Konverteringssporing Millennial Media Lagring av unike klikk-ID-er fra brukerbesøk, som muliggjør eventsporing og -matching i Millennials database vanligvis i opptil 6 måneder Endre nettleserens innstillinger for å godta eller blokkere informasjonskapsler
Informasjonskapsler og teknologier for nettsidefunksjonalitet Informasjonskapselnavn: VISITOR_INFO1_LIVE, use_hitbox, PREF YouTube Disse informasjonskapslene sikrer god funksjonalitet for tredjepartstjenester på nettsiden vår. Uten disse informasjonskapslene vil noe av nettsidens funksjonalitet være utilgjengelig for våre besøkende. Dataene som samles inn av våre tjenesteleverandører for dette formålet, kan bli delt med tredjeparter på anonymisert basis, og kan bli brukt i målrettet annonsering. YouTube benytter Adobe Flash-filer (eller "Flash-informasjonskapsler") til dette formålet. Disse lagres uten tidsbegrensning på enheten din, men du kan fjerne dem ved å følge fremgangsmåten for blokkering. Andre informasjonskapsler som YouTube benytter til dette formålet, kan bli på enheten i opptil 8 måneder etter siste besøk på nettstedet vårt. Du kan velge å godta eller avvise Flash-informasjonskapsler ved å gå inn i Adobes nettinnstillinger på: http://www.macromedia.com/support/documentation/ (link is external) en/flashplayer/help/settings_manager07.html. Du kan velge bort YouTube-sporing på siden: http://googleads.g.doubleclick.net (link is external) /ads/preferences/naiv0optout.
Brukerpreferanser Informasjonskapselnavn: NID, PREF Google Disse informasjonskapslene er unike identifikatorer som benyttes av Google-applikasjoner for lagring av informasjon om brukerpreferanser på nettsiden det surfes på. Utløpstiden kan variere fra 6 til 20 måneder. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
Innholdsdeling Informasjonskapselnavn: guest_id, pip Twitter Disse informasjonskapslene og teknologiene gjør at du kan dele sider og innhold som interesserer deg på siden vår, via tredjeparts sosiale nettverk eller andre nettsider. Selskapene bak disse informasjonskapslene og teknologiene kan dele opplysningene dine med tredjeparter og/eller bruke opplysningene dine for å vise deg målrettede annonser på andre nettsteder. Utløpstiden kan variere fra 20 til 24 måneder. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
Analytiske informasjonskapsler og teknologier Informasjonskapselnavn: .doubleclick.net Doubleclick.net Disse informasjonskapslene brukes for å måle gjennomslagskraften til nettbaserte markedsføringskampanjer. Du finner mer informasjon på: www.google.com/doubleclick/ (link is external) Informasjonskapselen som brukes til dette formålet, utløper etter 2 år. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
Analytiske informasjonskapsler og teknologier Informasjonskapselnavn: ACOOKIE Webtrends Denne informasjonskapselen brukes for å samle inn informasjon om brukeres atferd på nettstedet Informasjonskapselen som brukes til dette formålet, utløper etter 10 år. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
Analytiske informasjonskapsler. Informasjonskapselnavn: _chartbeat2 ChartBeat Informasjonskapselen genereres av DoubleClick Floodlight-tagger. Denne informasjonskapselen inneholder vilkårlige strenger. Informasjonskapselen vi bruker til dette formålet, utløper etter 30 dager. For mer informasjon om informasjonskapslene ChartBeat bruker, besøk:http://chartbeat.com/privacy/ (link is external)
Analytiske informasjonskapsler. Informasjonskapselnavn: _chartbeat4 ChartBeat Informasjonskapselen genereres av DoubleClick Floodlight-tagger. Denne informasjonskapselen inneholder vilkårlige strenger. Informasjonskapselen vi bruker til dette formålet, utløper etter 1 dag. For mer informasjon om informasjonskapslene ChartBeat bruker, besøk:http://chartbeat.com/privacy/ (link is external)
Analytiske informasjonskapsler. Informasjonskapselnavn: _chartbeat5 ChartBeat Informasjonskapselen genereres av DoubleClick Floodlight-tagger. Denne informasjonskapselen inneholder vilkårlige strenger. Informasjonskapselen vi bruker til dette formålet, utløper etter 1 dag. For mer informasjon om informasjonskapslene ChartBeat bruker, besøk:http://chartbeat.com/privacy/ (link is external)
Analytiske informasjonskapsler. Informasjonskapselnavn: _chartbeat_uuniq ChartBeat Informasjonskapselen genereres av DoubleClick Floodlight-tagger. Denne informasjonskapselen inneholder vilkårlige strenger. Informasjonskapselen vi bruker til dette formålet, utløper etter 30 dager. For mer informasjon om informasjonskapslene ChartBeat bruker, besøk:http://chartbeat.com/privacy/ (link is external)
Preferanse-informasjonskapsel. Informasjonskapselnavn: _cb_cp ChartBeat Informasjonskapselen genereres av DoubleClick Floodlight-tagger. Denne informasjonskapselen inneholder vilkårlige strenger. Informasjonskapselen vi bruker til dette formålet, utløper etter 1 dag. For mer informasjon om informasjonskapslene ChartBeat bruker, besøk:http://chartbeat.com/privacy/ (link is external)
Analytiske informasjonskapsler Informasjonskapselnavn: Tuuid, um ad.360yield.com Informasjonskapselen genereres av DoubleClick Floodlight-tagger. Denne informasjonskapselen inneholder vilkårlige strenger. Disse informasjonskapslene utløper etter 2 år. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
Analytiske informasjonskapsler Informasjonskapselnavn: ab adadvisor.net Informasjonskapselen genereres av DoubleClick Floodlight-tagger. Denne informasjonskapselen inneholder vilkårlige strenger. Disse informasjonskapslene utløper etter 2 år. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
Analytiske informasjonskapsler Informasjonskapselnavn: rb2, apache adbrite.com Informasjonskapselen genereres av DoubleClick Floodlight-tagger. Denne informasjonskapselen inneholder vilkårlige strenger. Rb2 utløper etter 90 dager. Apache utløper etter 20 år. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
Analytiske informasjonskapsler Informasjonskapselnavn: sess, uuid2 adnxs.com Informasjonskapselen genereres av DoubleClick Floodlight-tagger. Denne informasjonskapselen inneholder vilkårlige strenger. Sess utløper etter 1 dag. Uuid2 utløper etter 90 dager Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
Analytiske informasjonskapsler Informasjonskapselnavn: Bkdc, bklc, bkp1, bku, bk, bkc, bko, bkst, bkw5 bluekai.com Informasjonskapselen genereres av DoubleClick Floodlight-tagger. Denne informasjonskapselen inneholder vilkårlige strenger. Bkdc utløper etter 30 dager. bkp1, bku Bk, bkc, bko, bkst, bkw5 og Bklc utløper etter 180 dager. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
Analytiske informasjonskapsler Informasjonskapselnavn: V, pb_rtb_ev contextweb.com Informasjonskapselen genereres av DoubleClick Floodlight-tagger. Denne informasjonskapselen inneholder vilkårlige strenger. v cookie og pb_rtb_ev utløper etter 1 år. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
Analytiske informasjonskapsler Informasjonskapselnavn: ud exelator.com Informasjonskapselen genereres av DoubleClick Floodlight-tagger. Denne informasjonskapselen inneholder vilkårlige strenger. Id utløper etter 120 dager. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
Analytiske informasjonskapsler Informasjonskapselnavn: V5, IMRID imrworldwide.com Informasjonskapselen genereres av DoubleClick Floodlight-tagger. Denne informasjonskapselen inneholder vilkårlige strenger. Både V5 og IMRID utløper etter 2 år. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
Analytiske informasjonskapsler Informasjonskapselnavn: ljtrtb lijit.com Informasjonskapselen genereres av DoubleClick Floodlight-tagger. Denne informasjonskapselen inneholder vilkårlige strenger. ljtrtb utløper etter 1 år. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
Analytiske informasjonskapsler Informasjonskapselnavn: Uuid, mt_mop, ts mathtag.com Informasjonskapselen genereres av DoubleClick Floodlight-tagger. Denne informasjonskapselen inneholder vilkårlige strenger. uuid utløper etter 1 år. Mt_mop utløper etter 30 dager. ts utløper etter 1 år. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
Analytiske informasjonskapsler Informasjonskapselnavn: i openx.net Informasjonskapselen genereres av DoubleClick Floodlight-tagger. Denne informasjonskapselen inneholder vilkårlige strenger. I utløper etter 2 år. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
Analytiske informasjonskapsler Informasjonskapselnavn: rpx pixel.rubiconproject.com Informasjonskapselen genereres av DoubleClick Floodlight-tagger. Denne informasjonskapselen inneholder vilkårlige strenger. Rpx utløper etter 30 dager. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
Analytiske informasjonskapsler Informasjonskapselnavn: KRTBCOOKIE_27, PUBRETARGET pubmatic.com Informasjonskapselen genereres av DoubleClick Floodlight-tagger. Denne informasjonskapselen inneholder vilkårlige strenger. KRTBCOOKIE_27 utløper etter 2 år. PUBRETARGET utløper etter 30 dager. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
Analytiske informasjonskapsler Informasjonskapselnavn: Rpb, put_1512 rubiconproject.com Informasjonskapselen genereres av DoubleClick Floodlight-tagger. Denne informasjonskapselen inneholder vilkårlige strenger. Rpb og put_1512 utløper etter 30 dager. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
Analytiske informasjonskapsler Informasjonskapselnavn: meld_sess tag.admeld.com Informasjonskapselen genereres av DoubleClick Floodlight-tagger. Denne informasjonskapselen inneholder vilkårlige strenger. meld_sess utløper etter 1 år. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
Brukermatching, målretting og optimering;rapportering og attribusjon Click Tracking Cookie; cookie mapping days; cookie mapping seat; cookie mapping version Cookie UID CLK RDS RRS RV Turn Turn benytter faste informasjonskapsler. Turn bruker informasjonskapsler kun for å lagre bruker-ID-er og reservasjonsinformasjon. Alle data og segmentmedlemskapsopplysninger lagres i Turns profildatabaser på serversiden. Disse høytilgjengelige, ultraraske profilene kan behandle data og gjøre dem tilgjengelige for målretting i nær sanntid. Turn har to sett med brukerprofiler som klienter har tilgang til: Høytilgjengelige profildatabaser og større profiler på serversiden, som ligger i et hadoop-basert lagringssystem, muliggjør dybdeanalyser over lengre tidsperioder. Serversideprofiler for målretting inkluderer data og informasjon om visninger, klikk og handlinger, signaldata (nettsted), url-ene hvor annonsene ble vist, segmentmedlemskapsopplysninger og tredjepartsdata, inkludert data fra CRM-systemer. Informasjonskapsler kan utløpe etter en lengre periode uten aktivitet. Gitt Turns rekkevidde og volum indikerer slike perioder mest sannsynlig en brukerprofil/informasjonskapsel/nettleser som ikke lenger er i bruk. 180 dager http://www.turn.com/privacy/customer-opt-out (link is external)
Analytiske informasjonskapsler og teknologier. Informasjonskapselnavn: AA002 Atdmt.com Informasjonskapselen genereres av sporingskoder. Informasjonskapselen som brukes til dette formålet, fjernes etter 2 år. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.
Analytiske informasjonskapsler og teknologier. Informasjonskapselnavn: MUID Atdmt.com Informasjonskapselen genereres av sporingskoder. Informasjonskapselen som brukes til dette formålet, fjernes etter 2 år. Du kan angi om du vil godta eller avvise slike informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Siden framgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, bør du sjekke i nettleserens hjelpemeny hvordan du gjør dette.